0

Çin Menşeli Zincir ve Alsamları İçin NGGS Başlatıldı

Tebliğ ile yerli üretici gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünleri ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Soruşturma Konusu Ürün
Soruşturma konusu ürünler şu şekilde;

7315.11.90.00.11 GTİP altında yer alan “transmisyon zincirleri”,
7315.11.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri”, 7315.12.00.00.11 GTİP altında yer alan “transmisyon zincirleri”,
7315.12.00.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri”7315.19.00.00.00 GTİP altında yer alan “aksamlar”

Mevcut Önlem
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile 1.200 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı önlem

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/19) ile tamamlanan NGGS’de, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmişti.

Resmî Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button