0

Çin Menşeli Tekstil Ürününün İthalatına Yönelik Soruşturma

Duyuruda, 22.05.2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliği No: 2021/27) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldığı bildirildi.

Söz konusu ürünlerin, 54.07 GTP altında yer alan suni veya sentetik filamentten dokunmuş perdelik ve döşemelik mensucatı; 58.10 GTP altında yer alan işlemeli perdelik ve döşemelik mensucatı, 60.05 ve 60.06 GTP’leri altında yer alan örme perdelik mensucatı ve 63.03 GTP altında yer alan hazır perde ve tekstil ürünlerini kapsamakta olduğu ifade edildi.

Duyuruda son olarak, mevcut önlemin, 11/4/2010 tarihli ve 27549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) ile Çin’den yapılan ithalata yönelik CIF bedelinin yüzde 70,44’ü (azami 5 ABD doları/kg) oranında dampinge karşı kesin önlem olarak yürürlüğe konulduğu anımsatıldı. Anılan önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine açılan birinci nihai gözden geçirme soruşturmasının (NGGS), 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/18) ile sonuçlandırıldığı ve anılan soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlemin aynı oranda uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği ve önlemin 24.05.2021 tarihinde sona ermesinin söz konusu olduğu hatırlatıldı.

Anılan tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210522-7.htm bağlantı adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button