0

Çin Menşeli Suni Deri ve Sıvanmış Mensucata Uygulanacak Anti Damping Belli oldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) yer aldı.

Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “koagüle suni deri” ürününe yönelik olarak başlatılan ve nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Buna göre;

5603.14 GTP’da yer alan Çin Halk Cumhuriyet Menşeli “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m² ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” isimli eşyaların ithalatında 1,9 ABD Doları/Kg

3921.13 GTP’da yer alan Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m² ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” isimli eşyaların ithalatında 1,9 ABD Doları/Kg

Dampinge Karşı Önlem uygulanmasına karar verildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button