0

Çin Menşeli Dizel Motorlara İlişkin Damping Soruşturması Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/10) yer aldı.

Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Damping İddiası
Söz konusu ürünün Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırıldığı belirtildi. ÇHC menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildiği bildirildi.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
Ürün hakkında Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabileceği ve kesin önlemin geriye dönük olarak uygulanabileceği bilgisi verildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat