0

Çin Menşeli Çelik Levha İçin NGGS Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/31) yer aldı.

Tebliğ ile gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Başvurunun Temsil Niteliği
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirimde başvurunun yerli üretim dalını temsil ettiği belirtilen yehrli üetim dalını temsil ettiği belirtiliyor.

Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32) uyarınca ÇHC menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ithalinde CIF bedelin %16,89’u ve %22,55’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunuyor.

Uygulanan dampinge karşı kesin önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtiliyor.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak NGGS açılmasına karar verildiği bildirildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button