0

Cezayir’e İhraç Edilen Eşyanın Gümrük Ambarlarında Bekleme Süresi

Yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderdiği yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atıfla, Cezayir gümrüklerine sunulan eşyanın gümrük ambarlarında bekleme süreleri hakkında aşağıdaki bilgilerin iletildiği belirtildi:

Cezayir Gümrük Kanununa göre; Cezayir gümrüklerine sunulan ve geçici olarak depolanan eşyanın 21 gün içinde bir gümrük işlemine tabi tutulması, tabi olunacak gümrük rejiminin ithalatçı, gümrük komisyoncusu veya bunların yokluğunda taşıyıcı tarafından verilecek detaylı gümrük beyannamesi ile belirlenmesi, gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından gerekli kontrollerin yapılarak tescilini takiben 5 gün içinde ithalat vergilerinin ödenerek eşyanın gümrükten çekilmesi gerektiği bildirildi.

Bu süreler içinde, ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde eşyanın, en fazla 2 ay kalmak üzere gümrük idaresi tarafında re’sen gümrük ambarlarına konulacağı, bu süre içinde de ithalatçı veya yasal temsilcileri tarafından gümrük idaresine başvurulmaması halinde eşyanın tasfiyelik eşya statüsünü kazanacağı hususlarının da mezkur Kanun ile düzenleneceği aktarıldı.

Yazıda son olarak, yukarıda verilen bilgiler ışığında ihracatçıların ihraç eşyasının safahatini ithalatçı ve taşıyıcı nezdinde takip etmelerinde ve sorunlu ihracatlarda eşyanın tasfiyelik hale gelmesine mahal vermeden gerekli önlemlerin alınmasında fayda olacağı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat