0

Çerçevesiz Aynalara NNG Soruşturması Açıldı

19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/31) yer aldı.

Yapılan değişiklikle Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “çerçevesiz cam aynalar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/27) ile ÇHC menşeli “çerçevesiz cam aynalar” için CIF bedelin %27’si oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanıyordu.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak NGGS açılmasına karar verildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat