0

Cafe ve Restoranlara Ciro Desteği Verilecek

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor.

Destek Programından Yararlanma Koşulları
İşletmelerin destek programından faydalanabilmesi için bazı şartlara uymaları gerekiyor.

– İşletmenin 2019 takvim yılından önce kurulmuş olması ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam ediyor olması
– 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunması
– 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalmış olması
– Yiyecek ve içecek alanında faaliyet göstermesi (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip)

Destek katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.

Destek Miktarı
Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmayacak şekilde işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü oranında olacak.

İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. 27/01/2021 tarihinden sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararının kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası tutar, bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

Başvuru
Destek programı başvuru süresi, en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulucak.

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılabilecek.

İtiraz
Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılabilecek. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Destek Ödemesi
Ciro kaybı desteği, başvuru esnasında bildirilen ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenecek.

Resmi Gazetede için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat