0

Bulgaristan’a Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar

Yazıda, Edirne Valiliği Ortak Temas Merkezine iletilen ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap Bulgaristan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gümrük Ajansı Yujna Morska Bölge Müdürlüğünün 30.7.2021 tarihli yazısına atıfla; Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- Svilengrad Tren istasyonu Kontrol Noktasının yük ve yolcu trenlerinin kontrol edildiği bir sınır kontrol noktası olduğu belirtildi. Yük taşımacılığı trafiğinin yüksek düzeyde olduğu, trenlerin tarifeli hareket etmesi nedeniyle gümrük işlemlerinin süresinin kısa olduğu iletilerek, 01-24 fasılları arasında yer alan eşyanın Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olduğu aktarıldı. Kontrolün; sınır veteriner kontrolü, sınır bitki sağlık kontrolü, hayvansal kökenli olmayan gıdaların ve gıda ile temas eden malzeme ve eşyaların ithalatında sınır kontrolleri şeklinde olduğu kaydedildi. Sınır veteriner ve bitki sağlık kontrolünün onaylı sekiz gümrük idaresinden gerçekleştirildiği ve Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü, Svilengrad Tren istasyonunun bu 8 idare arasında yer almadığı vurgulandı.

Yazının devamında, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olan malların Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- Svilengrad Tren istasyonundan getirilmemesi sonucuna varıldığı belirtilerek 01-24 fasıllarında yer alan eşyanın sevkine izin verilmesi halinde kabul edilmeyeceği ve Türkiye Cumhuriyetine iade edileceği bildirildi.

01 ila 24 üncü fasıllarda yer alan eşyanın gerekli kontrollerinin yapılarak transit geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğünün sınır veteriner ve bitki sağlık kontrolüne yetkili gümrük idareleri arasına alınması hususunda Bulgaristan Makamları nezdinde girişimde bulunulmasını teminen konunun bir kez de Makamlarınca değerlendirilmesi ile gerekli mutabakat sağlanıncaya kadar belirtilen fasıllarda yer alan eşyaların ihracatında mağduriyet yaşanmaması açısından iç gümrük idarelerinden demiryolu ile sevkinin yapılmaması hususunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesinin gerektiği ifade edildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat