0

Brexit – Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Brexit – Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS’de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceği, 01.01.2021 tarihi itibarıyla Türkiye’den başlayan ve varış ülkesi Birleşik Krallık olan ortak transit beyannamelerinde anılan ülkeye ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyan edilmesi gerektiği anımsatıldı.

Birleşik Krallık varışlı bazı transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin seçilmediği ve bu nedenle 18050 [(ATR_SND) Beklenen Transit Kaydı] mesajının gönderilmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Bunu göre, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesine titizlikle riayet edilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button