0

Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Borçların Yapılandırılması Broşürü yayınladı.

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştı. Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmişti.

GİB tarafından mükelleflerin, düzenleme kapsamındaki borçlarını ne şekilde yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Broşür hazırlanarak kullanıma sunuldu.

Söz konusu Broşürde;

• Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
• Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
• Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
• Peşin ödeme avantajları,
• Taksit ile ödeme imkanı,
• Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma hakkının kaybedileceği,
gibi genel bilgiler yer alıyor.

Borçlarının Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button