0

Bolivya’dan Covid-19 Aşılarına Yönelik Teklif

Bolivya hükümeti, ülkenin Covid-19 aşılarını ithal etme ihtiyacını Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ye bildirdi. Buna ek olarak salgın müdahalesinin bir parçası olarak DTÖ fikri mülkiyet kurallarısanı esnetmeye yönelik teklifte bulundu.

Bolivya DTÖ’ye 2017’de Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’na (TRIPS) getirilen yasal sistem kapsamında 15 milyon doz aşı ithal etmesi gerektiğini bildirdi. TRIPS Anlaşmasının 31’inci Maddesinde, ithalata bağımlı ülkeler için uygun fiyatlı ilaçlara, aşılara ve diğer farmasötik ürünlere erişim için ek bir yasal yol sağlıyor.

Bolivya’nın bildirimi, bu sistem aracılığıyla zorunlu lisans altında yapılan ilaçların üretimini ve ihracatını sağlayan yerel yasaları yürürlüğe koyan yaklaşık 50 DTÖ üyesinin herhangi birinden gerekli aşıları ithal etme olasılığını ortaya çıkarıyor.

DTÖ Fikri Mülkiyet Bölümü Direktörü Antony Taubman, “Bu, üyeler TRIPS feragat teklifiyle seçenekleri genişletmeye çalışırken bile, Covid-19 salgınına yanıt vermek için TRIPS Anlaşması kapsamında mevcut araçları kullanmak isteyen bir DTÖ üyesinin örneğidir. Bu adım, acil ve karşılanmamış ihtiyaçlara işaret eden ve uluslararası ortaklar tarafından birleşik, koordineli bir müdahaleyi teşvik eden daha geniş bir ülke sürecinin ne olabileceğinin pratik bir bileşenini sağlar.” İfadelerini kullandı.

DTÖ Sekreterliği, TRIPS Konseyi üyeleri tarafından zorunlu lisans altında üretilen farmasötik ürünlerinin ithali için sistemin kullanımını kolaylaştırmak adına gerekli her türlü teknik yardımın sağlaması hususunda teşvik edildi.

Related Posts

Call Now Button