0

Bisiklet Lastiklerine NGGS Açıldı

10 Temmuz 2021 CUMARTESİ yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2021/32) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üretici tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden,
Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli;

4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”
8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”

ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
Söz konusu ürünlere ilişkin olarak;
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/22) ile Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli 4011.50.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı için CIF bedelin %30’u, Vietnam için CIF bedelin %30’u, Sri Lanka için CIF bedelin %50’si ve 4013.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için CIF bedelin %44’ü oranında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştu.

Önlemlerin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/20) ile uzatılmıştı.

Süresi uzatılan önlemlerin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/33) ile önlemler değiştirilmek suretiyle uzatılmıştı. Ayrıca söz konusu Tebliğ ile önlem kapsamı GTİP’lere 8714.99.90.00.00 GTİP’i eklenmişti.

Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/33) ile

4011.50.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 0,73 ABD doları/kg,

4013.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 2,02 ABD doları/kg,

8714.99.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 0,73 ABD doları/kg

8714.99.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”in ithalatında Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka için 2,02 ABD doları/kg tutarında dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmişti.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button