0

Birlik Kripto Numaralarının Tek Pencere Sistemi Entegrasyonu

Yazıda, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay kodlarının Tek Pencere Sistemi’ne alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve uygulamanın 20 Haziran 2021 tarihinden itibaren gerçek ortamda devreye alınacağı bildirildi.

Bu noktada, ihracat işlemlerinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına 20 Haziran 2021 tarihi itibariyle birlik onay kodu uygulaması ile birlikte Tek Pencere Sistemi uygulamasının eşanlı olarak uygulanacağı belirtildi. Başvuruların beyanname tescili öncesinde E-Devlet kapısı üzerinden Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan e-Birlik uygulaması kullanılarak yapılabilecek olduğu, belirtilen tarihten itibaren İhracatçı Birliklerince hem birlik onay kodu numarası hem de 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesinin 23 haneli olarak yükümlülere verileceği vurgulandı.

Eşanlı uygulamanın seyri takip edilerek Tek Pencere Sistemi üzerinden alınan onay kodlarının sorunsuz çalıştığının tespiti halinde yayımlanacak uygulama genelgesi uyarınca ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay kodlarının kullanımı sona erdirilerek tüm işlemlerin Tek Pencere Sistemi’nde oluşturulan 1086 kodlu “TPS-Birlik Onay Kodu”na ait 23 haneli TPS ID Numaralarının beyan edilmesi şeklindeki Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden yapılacağının altı çizildi.

Diğer taraftan, sadece eşanlı uygulama sürecinde, birlik onay koduna tabi ihracat beyannamelerinde 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesinin BİLGE Sistemi tarafından referans amaçlı olarak sunulacak olduğu, uygulama Genelgesi yayımlanma tarihine kadar 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu beyan edilmeksizin de işlem yapılabilmesinin mümkün olacağı ifade edildi. Uygulama Genelgesi’nin yayımlanma tarihinden sonra ise halihazırda uygulanan birlik onay kodunun zorunlu olduğu durumların, 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu için de geçerli olacağı kaydedildi.

Bu itibarla, her ne kadar eşanlı uygulama sürecinde 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu beyan edilmeksizin işlem yapılabilmesi sağlanacak olsa da yaşanabilecek sorunların tespiti açısından belgenin kullanımına azami özen gösterilmesi ve bu doğrultuda üyelerin bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığı iletildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button