0

Birleşik Krallık Menşe Beyanı Kodu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Birleşik Krallık STA” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birkeşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir “Menşe Beyanı’nın (0842doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak “Diğer Ülkeler”e uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesisi edilmesi gerektiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer alan yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğu değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button