0

Bildirim Yönetmeliği Taslağı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri “Bildirim Yönetmeliği Taslağı” hakkında bir yazı yayımladı.
[bnn-14_2]

Yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24’üncü maddesi kapsamında ve 2015/1535 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini uyumlaştırma amacıyla Ticaret Bakanlığınca “Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı” hazırlandığı ifade edildi.

Yönetmelik Taslağında AB mevzuatı ile uyumunu karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu ve genel gerekçesi yer almakta. Söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerin 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e iletilmek üzere yapiciogluk@oaib.org.tr adresine bildirilmesi istendi.

İlgili taslağa ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button