0

Bedelsiz Olarak İthal Edilen İpliklerin İhracatı İçin Dahilde İşleme İzni

Yazıda, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin Dahilde işleme izni verilecek haller başlıklı 14. Maddesinin a) fıkrasında (Değişik: R.G.-17/05/2011-27937) Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması durumlarında eşyanın ithaline izin verileceğinin belirtildiği anımsatıldı.

Diğer taraftan, 2008/1 sayılı DİR genelgesinin 53. Maddesinde “DİR çevresinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8(sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200 bin ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ‘Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmeyeceği vurgulandı.

Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DİİB kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak ithalat gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerektiği ifade edildi.

Diğer taraftan, Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ’in 6. maddesinde yer alan “Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz” hükmü çerçevesinde, bedelsiz ithalata ilişkin GB’lerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmamaktadır.” hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Bu bağlamda, bedelsiz olarak ithal edilerek triko yapıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen ipliklerle ilgili olarak yukarıda belirtilen maddeler kapsamında değerlendirme yapılarak Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni için müracaat edilmesi gerektiği belirtildi.

İlgili “Gümrük İdarelerinde Dahilde İşleme İzni Talebinde Karşılaşılan Sorunlar” haberimiz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button