0

Bazı Sanayi Ürünlerine İlişkin Arta Kalan Kota ve Tarife Kontenjanlarının Dağıtımı Yapılacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yer aldı.

Tebliğ ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlenmesi amaçlanıyor.

Tarife Kontenjanı Dağıtımı Başvuru Usul ve Esasları
Tebliğin haberin sonunda yer alan Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılıyor.

Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılabiliyor.

Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi gerekiyor.

Yapılan başvurularda, “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilmesi gerekiyor. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurularak başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanabiliyor.

Eksik başvuru yapılması halinde, eksikliklerin tamamlanması için beş gün ek süre veriliyor.

Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekiyor.

Dağıtım
Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınacak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanacak.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve daha önce tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Süre
Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button