0

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) yer aldı.

Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amma Alacakları, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esasları belirleniyor.

Kesinleşmiş Alacak
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamına giren alacaklar, alacaklı idarelere ve alacak türleri itibariyle tanımanmış ve söz konusu Kanunun yayımı tarihi itibariyle kesinleşmiş alacaklar tebliğ kapsamında yer alıyor.

Yapılandırılacak alacakların Kanunun yayımı tarihi itibariyle kesinleşmiş olması gerekiyor. Tebliğin diğer bölümlerinde yer verilen açıklamalarda kesinleşme tarihinin Kanunun yayımı tarihi dahil olarak dikkate alınması gerekiyor.

Tebliğ kapsamında 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundan faydalanılabilmesi için, alacağın kesinleşmiş, alacağın varlığının hukuki olarak ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının ortadan kalkmış olması gerekiyor.

Tebliğin ana metnine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button