0

Bazı Alacakların Yapılandırılmasında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 2021 tarihinden bir ay sonrasına ertelendi.

Resmi Gazetede yer alan karara göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verildi.

3 Haziran 2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatıldı.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button