0

Bakır Borular İçin NGGS Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30) ye aldı.

Tebliğ ile Yunanistan Cumhuriyeti (Yunanistan) menşeli 7411.10.10.00.11, 7411.10.10.00.12, 7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Mevcut Önlem
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25) ile Yunanistan menşeli “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ın ithalinde CIF bedelin %5’i ve %9’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunuyordu.

Karar
Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Yunanistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak NGGS açılmasına karar verildiği belirtildi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button