0

Bakanlıktan ‘Rize İyidere Lojistik Limanı’ Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi” ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi’nde çalışma alanında etkili, kontrollü çalışma yaparak; doğa ile uyumlu bir mühendisliği hayata geçireceklerini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanın global ölçekte transit yüklerin Türkiye’de taşınmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

Rize İyidere Lojistik Limanı, çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa ediliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 16 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi yapılan “Rize İyidere Lojistik Limanı” projesi ile Rize iline yıllık 13 milyon ton kapasiteye sahip bir liman ve lojistik merkez kazandıracaklarını belirterek; Karadeniz’e açılan yeni bir lojistik üssü inşa ettiklerini bildirdi. Rize İyidere Lojistik Limanı’nın hem bölge illerinin ekonomisine hem de Türkiye’nin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Bakanlık, Rize İyidere Lojistik Limanı’nın çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edileceğinin de altını çizdi.

GSYH’ye etkisi 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisi 427 milyon 425 bin dolar olacak
Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya etkisinin 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisinin 427 milyon 425 bin dolar olacağını ifade eden Bakanlık, projenin 34 sektörde 1.000 kişiye doğrudan 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlayacağını kaydetti. Bakanlık, Rize İyidere Lojistik Limanı’nın bölge ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan bir lojistik üs olacağının da bir kez daha altını çizdi.

Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar, özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecek
Yapılacak liman ve yapım çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakanlık, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince, hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin de sürekli kontrol altında tutulacağını ifade etti. Vadideki su kaynaklarının tahribata uğramaması için işletme faaliyetlerinin titizlikle sürdüreceğini ve faaliyet süresince ortaya çıkan atıkların özel bir alanda depolanacağını ve bertaraf edileceğini ifade eden bakanlık ocak içi yolların ve nakliye yollarının düzenli olarak sulanarak toz oluşumunun minimize edileceğini bildirdi.

İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağı rehabilite edilecek
Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması ile mevcut doğal yaşamın geri kazanılacağını belirten bakanlık ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprağın sıyrılacağını ve üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edileceğini bildirdi. İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonun yapılacağını aktaran Bakanlık, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında alanda bitkisel toprak tabakası oluşturacağının da bilgisini paylaştı.

Çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanacak.
Rize İyidere Lojistik Limanı Taş Ocağı ile ilgili doğruları ve yanlışları paylaşan Bakanlık, 70 yıl işletme yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, çalışmaların 3 yılda tamamlanacağını bildirdi. Yine 450 hektar alanda çalışma yapılacağı yönündeki ifadelerin doğru olmadığını belirten Bakanlık, tamamı 450 hektar olan vadide sadece 13,5 hektar alanda çalışma yapılacağını ve bunun sadece yüzde dörtlük kısmını oluşturduğunu belirtti.

Tek alanda, tek ruhsatla çalışılacak
Sadece çalışma alanında etkili kontrollü çalışma yapılacağını belirten bakanlık, titreşimlerin 3 şiddetinde deprem etkisi oluşturacağı şeklindeki ifadelerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, doğanın tahrip edilmeyeceğini bildirdi. Tarlalara dokunulmayacağının altını çizen Bakanlık, çay tarlaları işgal edilecek ifadelerinin de yine gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Tek alanda tek ruhsatla çalışılacağını belirten bakanlık iki ruhsat verildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını; çalışmalarda100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadelerin gerçek olmadığını kaydetti.

Bakanlık ayrıca, İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden hammadde üretim izni alındığını anımsatarak, taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da alındığını bildirdi.

Related Posts

Call Now Button