0

Bakanlık Gümrük Müşavirleri Sorumlu Dedi

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü “Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Müşavirleri derneklerinin Gümrük Müşavirlerinin sorumluluğu hakkında yayımladıkları yazıların incelendiği belirtildi.

Buna göre; Gümrük müdürlükleri tarafından düzenlenen ceza kararlarının; mevzuata aykırı bir şekilde vergi silinmesi, belge silinmesi, muafiyet kodu girilmesi veya 44 nolu haneye muafiyet açıklamaları yapılarak vergi kaybına sebebiyet veren işlemlere ilişkin olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Gümrük idarelerince bu işlemlere ilgili olarak; bilgisayar sisteminden referans niteliğindeki vergi ve belgelerin mevzuata aykırı bir şekilde silinmesi, vergiye tabi olduğu halde muafiyet kodu girilerek verginin ödenmemesine neden olmak fiillerinin aktif bir eylem olarak görüldüğü ve ‘sehven’ yapılmış bir hareket gibi açıklanamayacağı, gümrük müşavirlerinin beyanda kullanılan verileri mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği, vergi kaybına sebebiyet veren aktif bir silme eyleminin kabahatin gerçekleşmesine nedensel katkıda bulunduğu, beyan sahibi gümrük müşavirinin iradesi dışında silme eyleminin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağının değerlendirildiği bildirildi.

Bu çerçevede; gümrük müşavirinin iştirakten sorumluğunu düzenleyen, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/38 sayılı Genelgesinin konu ile ilgili hükümleri dikkate alınarak ek tahakkuk ve ceza kararları düzenlendiği belirtilerek bu kararlarda mevzuata aykırı bir durum olmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda ayrıca, gümrük idarelerinin düzenlemiş oldukları ek tahakkuk ve ceza kararlarına karşı itiraz yolu açık olduğundan, Ticaret Bakanlığınca yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirildi.

“Gümrük Müşavirleri Gonca Yılmaz Batur’un Desteğini İstedi” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

“”Gümrük Müşavirlerinin Sorumluluğu Kararlarında Subjektif Görüş Tespit Edilmedi” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

“İGMD Düzenlenen İdari Para Cezalarını Ticaret Bakanlığının Değerlendirmesine Sundu” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button