0

Bakan Muş: “Sınırda Karbon Düzenlemesiyle İlgili Girişimlerimiz Sürüyor”

Bakan Muş, basın açıklamasında gerek Türkiye’de gerekse dünyanın birçok bölgesinde şahit olunan birçok olağanüstü doğa olaylarının küresel iklim değişikliğinin birer yansıması olduğunu belirtti.

Bu sorunun çözümüne yönelik olarak son yıllarda değer kazanan politika ve stratejilerin uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının da merkezine yerleştiğini ifade eden Muş, “bu noktada bizim de devlet ve özel sektör işbirliğiyle iklim değişikliğiyle mücadelenin önemli bir boyutunu teşkil eden yeşil dönüşümün neden olacağı sorun ve fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekmektedir.” dedi.

Bakanlık olarak sınırda karbon düzenlemesi başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile hayata geçireceği uygulamaların Türkiye ile AB arasında korumacı politikalara dönüşmemesi ve bu alanda AB’nin yeşil dönüşüme yönelik fonlarına erişim başta olmak üzere AB ve üye ülkeler nezdinde girişimlerini sürdürdüklerini aktardı.

“AB ile Gümrük Birliği sayesinde sağlanmış olan bütünleşmenin derinleştirilmesini hedefliyoruz”
Bu kapsamda Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın 16 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Muş, Eylem Planı’nın 9 ana başlık altında 32 hedef ve 81 eylemi içerdiğini bildirdi. Bakan Muş’un açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile bir yandan uluslararası ticaret ve ekonomideki değişimlere hazırlanmak, bir yandan da AB ile Gümrük Birliği sayesinde sağlanmış olan bütünleşmenin derinleştirilmesini hedeflemekteyiz. Eylem planı kapsamında yer alan hedef ve faaliyetlerin kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar ile etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız başkanlığında Yeşil Mutabakat çalışma grubu kurulmuştur. Bu noktada en büyük beklentimiz özel sektörümüzün dijital ve yeşil dönüşüm konusunda sorumlu bir anlayışla hareket etmeyi bir ilke haline getirmesidir.”

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat