0

Bağlayıcı Tarife Özet Bilgisi 10.03.2022

BTB Numarası: TR410000220003
Gtip No: 940542310000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 10/03/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarife İzahnamesi Bölüm 20, 9405 Pozisyon Alt notu ve Sınıflandırma Kararlarına istinaden.

Eşyanın Tanımı:
LED ŞERİT

BTB Numarası: TR160000220004
Gtip No: 850590290000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 10/03/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8505 Tarife Pozisyon Notları ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 22.02.2022 tarih ve E-52378512-650-8581 sayılı Teknik Raporu.

Eşyanın Tanımı:
SOLENOİD VALFLER İÇİN MANYETİK BOBİN

BTB Numarası: TR160000220005
Gtip No: 850590290000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 10/03/2022

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8505 Tarife Pozisyon Notları ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 22.02.2022 tarih ve E-52378512-650-8584 sayılı Teknik Raporu.

Eşyanın Tanımı:
solenoid valfler için manyetik bobin

Related Posts

Call Now Button