0

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi 24.05.2021

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 24 Mayıs 2021 tarihli 1 adet sorgulama işlemleri açıklandı.

BTB Numarası: TR160000210036
Gtip No: 842430900000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 24/05/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XVI Bölüm notları, 84 Fasıl Notu, 84.24 Tarife Pozisyon Notları, 2012/19 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi.

Eşyanın Tanımı:
İçerisinde elektrikli ısıtıcı rezistans bulunan 4,5 litre kapasiteli su kazanı, hortumu, buhar plakası ve güç kablosundan müteşekkil buhar üretme cihazıdır.

İlgili bağlantı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button