0

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi 21.12.2020

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 21 Aralık 2020 tarihli sorgulama işlemleri açıklandı.

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 21 Aralık 2020 tarihli 2 adet sorgulama işlemleri açıklandı.

İlgili bağlantı için tıklayınız.

BTB Numarası: TR160000200065
Gtip No: 720720801090
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 21/12/2020

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XV Bölüm notları, 72.07 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün 20.12.2020 tarihli ve E-34182525-109-00059717704 sayılı yazıları eki raporu.

Eşyanın Tanımı:
Eşyanın döküm suretiyle üretildiği ve üzerinde işlem yapılmamış valf gövdesi taslağı olduğu belirtilmiştir. Referans numarası R902104393 ve öngörülen GTİP 7207.20.80.10.90 olarak beyan edilmiştir.

BTB Numarası: TR160000200064
Gtip No: 720720801090
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 21/12/2020

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XV Bölüm notları, 72.07 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün 20.12.2020 tarihli ve E-34182525-109-00059717704 sayılı yazıları eki raporu.

Eşyanın Tanımı:

Eşyanın döküm suretiyle üretildiği ve işlenmemiş, hidrolik valf akümülatör taslağı gövdesi olduğu belirtilmiştir. Referans numarası R977600485 ve öngörülen GTİP 7207.20.80.10.90 olarak beyan edilmiştir

Related Posts

Call Now Button