0

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi 17.05.2021

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 17 Mayıs 2021 tarihli 1 adet sorgulama işlemi açıklandı.

BTB Numarası: TR160000210032
Gtip No: 732690980019
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 17/05/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:

Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar/Sınıflandırma Genel Yorum Kuralları 1, 3(b) ve 6 ile 73.26 tarife pozisyonu izahname notları, 83 Fasil notları, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Siniflandirma Kararları)(Seri No: 18) eki sıra no: 38 ve 7326.90 ve 7326.90.98 KN kodlarının lafzı ve Gümrükler Genel Müdürlüğü 12.02.2018/31987131 sayılı yazısına istinaden yapılmıştır.

Eşyanın Tanımı:
üzerinde demirden montaj parçası bulunan, eşyayı oluşturan taban, ara parça, maşa kısımları çinko ile kaplanmış çelikten mamul, teker gövdesi alüminyumdan döküm, bandaj kısmı ise poliüretandan mamul olan bileşenlere sahip, yere değen bandaj eni 50 mm(5 cm), teker çapı ise 200mm(20 cm), Wicke Marka, “Fixed Castor 200×50 römork tekeri”

İlgili bağlantı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button