0

Azerbaycan Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Getirildi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583) yer aldı. Resmi Gazetede ayrıca Kararın uygulamasına yönelik olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e de yer verildi.

Karar ile Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesi amaçlanıyor.

Tahsisat Yöntemi
Söz konusu tarife kontenjanları talep toplama yöntemi (TTY) ve beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY) ile tahsis edilecek.

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
Azerbaycan menşelli ürünler için uygulanacak arife kontenjanlarının tahsis edilebileceği kurumlardan öncelik hakkı bulunan kurumlar şu şekilde;

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO)
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (YTTSKB)
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TŞF)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TTKK)

Tarife Kontenjanı Tahsisatı Yapılacak Firmalar
Tarife kontenjanları dağıtımı yapılırken firmalar faaliyet türüne göre 3 farklı başlık altında toplanıyor. Tahsisat yapılacak firmalar üretim performansı olan sanayiciler, tüketim performansı olan sanayiciler ve geleneksel ithalatçılar tahsisat yapılacak firma türleri olarak belirlendi.

Tarife Kontenjanı Tahsisatı İçin Başvuru
Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların tarife kontenjanlarından dağıtımı Talep Toplama Yöntemi (TTY)’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına müracaat etmeleri gerekiyor. Dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY)’ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat olara değerlendirilecek. Beyanname sırasına göre tahsis (BSGTY)’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılacak.

Karar bugün itibariyle yürürlüğe giriyor.

Karar ile Tarife Kontenjanı uygulanacak ürünler şu şekilde;

Resmi Gazetede yer alan Karar için tıklayınız.
Resmi Gazetede yer alan Tebliğ için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat