0

Ayniyat Tespiti

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü “Ayniyat Tespiti” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nde yayımlanan yazıya atıfla, devamla belge müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı itibariyle herhangi bir yıl içerisinde belirtilen ihracat tutarlarına ulaşılamazken, izin müracaatından önceki iki yıl itibariyle geriye dönük birer yıl itibariyle bu şartın karşılanabildiği belirtildi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında ayniyat tespiti muafiyeti için dahilde işleme izin belgesi müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı” değil “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni müracaatının yapıldığı tarihten geriye dönük iki yılın” kriter olarak esas alınmasının talep edildiği anımsatıldı.

Söz konusu, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Sıra No: 1) 44 üncü maddesi “İhraç edilen eşyaya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.” hükmünü amir olup, dahilde işleme rejimine ilişkin ayniyat kriterlerinin genel hükümlerden farklılaştırılabileceği mezkur mevzuat hükmü ile bir kez daha teyit edildiği bildirildi.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı tarafından dâhilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ayniyat muafiyeti tespiti kriteri olarak, indirimli teminat uygulamasına paralel bir şekilde, firmanın belge müracaat/revize tarihinden önceki iki takvim yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ihracat performansı esas alınmakta olup, firmalarımızı ihracat performansını yükseltmeye teşvik eden bu kriterin değiştirilmesini gerektiren hukuki ve ekonomik bir gerekliliğin bulunmadığı ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button