0

Ayçiçek Tohumu ve Yağında Yeni Vergi Oranları

13 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede 4087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı.

Karar ile İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listesinde yer alan bazı ürünlerin ithalatına yönelik listelere yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre;

İthalat Rejimi Kararına Ekli I Sayılı Listede yer alan 1206.00.91.0019 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’te bulunan Ayçiçeği Tohumu isimli ürüne yönelik olarak I sayılı listenin 12. Fasıl başlık tablosunda 8 numaralı dipnot yürürlükten kaldırıldı.

8 numaralı dip not 30 Haziran tarihine kadar gümrük vergi oranlarının 0 (sıfır) olarak uygulanacağını belirtiyordu.

Buna göre söz konusu ürüne ilişkin olarak yeni vergi oranları tüm ülkeler için 0 (sıfır) olarak uygulanacak.

Aynı karar ile 1512.11.91.00.00 GTİP’te yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı isimli ürüne ilişkin olarak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

12.06.2021 tarihine kadar Kosova hariç % (yüzde) 36 (otuz altı) olarak uygulanıyordu. Karar ile bu oran Kosova hariç % (yüzde) 10 (on) olarak belirlendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button