0

Avrupa’ya İhracat Yapanların Dikkatine

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atıfla, Rotterdam Ticaret Ataşeliğine ulaşan bir firma talebinde Avrupa Birliği’nden transit geçiş suretiyle İngiltere’ye ihraç edilen dondurulmuş balıkların İngilete tarafından reddedilmesi üzerine Rotterdam limanı üzerinden Türkiye’ye geri dönüşünde bahsedilen sevkiyata ilişkin Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Otoritesi (NVWA) tarafından yapılan ithalat kontrollerinde sorun yaşandığı belirtildi.

Konuya ilişkin olarak adı geçen denetim kuruluşunun yetkilisiyle yapılan görüşmede; insan sağlığı açısından özel ve sıkı kurallara tabi olan ürünlerin Avrupa Birliğine giriş yaparken bir mühür no’su (seal no) aldıktan sonra Avrupa Birliği’nden çıkış işlemi olması halinde ilgili üye ülkede bu mühür no’su üzerinden tekrar gümrük ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin gerektiği, ancak bahse konu firmanın söz konusu işlemi tamamlamadan ürünlerini İngiltere’ye ihraç etmesi sonucunda geri gelen ürünlerin bahsedilen sorunlarla karşılaştığı ifade edildi.

Son zamanlarda sıklıkla yaşanan bu duruma konu olan başka firmalara ait sevkiyatların da bulunduğuna dikkat çekildi.
İhracatçı firmaların özellikle karayolu taşımacılığında Avrupa bölgesine giriş yapan sevkiyatlara ilişkin işlemleri araç sürücüleri vasıtasıyla takip etmeyi tercih ettiği, ancak dil ve mevzuat bilgisi eksikliği gibi nedenlerle insan sağlığı ve çevre gibi gerekçelere dayanan özel düzenlemelere ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesinde, başta geri gelen eşya olmak üzere sorunlar yaşandığı bildirildi.

Hollanda’da ithalat işlemlerinin kontrolünden sorumlu kurum ve kuruluşların bir sevkiyata ilişkin olarak sürücü yerine ilgili gümrük müşaviriyle muhatap olmayı tercih ettiği, belirtilen işlemlere konu ürünlerin hassas ve çabuk bozulabilir nitelikte olması sebebiyle, gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan gecikmelerin ihracatçılar açısından ilave ekonomik kayıplara ve maliyetlere neden olabileceği vurgulandı.

Özellikle İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrasında Türkiye ve İngiltere arasında Avrupa Birliği’nin transit bölge haline gelmesi ilave gümrük ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi mecburiyetini doğurduğu, Hollanda’nın İngiltere’ye ticarette hem deniz hem de karayolu taşımacılığında ana giriş kapılarından birisi olmasının söz konusu durumu daha da önemli kıldığı belirtildi.
Yazıda sonuç olarak İngiltere’ye transit şekilde yapılması öngörülen ihracat sırasında Brexit nedeniyle Avrupa Birliği’nde tamamlanması gereken ilave gümrük ve diğer işlemler hakkında ilgili sektörlerin bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat