0

Avrupa Yeşil Mutabakatı – Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi Kamu İstişare Süreci

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yer alan stratejiler doğrultusunda, 11 Mart 2020 tarihinde Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın yayımlandığı, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nda yer alan öncelikli politika alanlarından biri olan sürdürülebilir ürün inisiyatifine ilişkin hazırlıkların sürmekte olduğu ve mevzuat taslağının 2021 yılı son çeyreğinde duyurulmasının öngörüldüğü bildirildi.

Avrupa Komisyonu tarafından sürdürülebilir ürün inisiyatifinin hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen mevzuat hazırlık çalışmaları kapsamında, bir kamu istişare sürecinin başlatıldığı, sürece katkı sağlamak isteyen paydaşların https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainableproducts-initiative/public-consultation bağlantı adresinden erişim sağlanabilen anketi 9 Haziran 2021 tarihine kadar doldurmaları gerektiği belirtildi.

Kamu istişare süreci kapsamında görüşe açılan anketin incelenmesinden; sürdürülebilir ürün inisiyatifinin; ürünlerin iklim-nötr, kaynakları verimli kullanan ve döngüsel bir ekonomiye uygun hale getirmek, atıkları azaltmak ve sürdürülebilirlikte ön alan ürünlerin performansının kademeli olarak norm haline gelmesini sağlamak için tasarlanmakta olduğunun görüldüğü ifade edildi.
İnisiyatif çerçevesinde; Eko-tasarım (Eco-design) Direktifi’nin enerji ürünleri harici ürünlere genişletilmesinin hedeflendiği, tamamlayıcı mevzuat önerilerinin sunulmasının planlandığı ve “sürdürülebilirlik ilkeleri” ile diğer düzenleme/uygulamaların tesis edilmesinin öngörüldüğü dile getirildi.

Bahse konu süreçte öncelikli olarak; elektronik ve bilişim teknolojileri, tekstil ve mobilya gibi değer zincirine dayalı ürünler ile çelik, çimento ve kimyasallar gibi yüksek etkili ara malların hedeflendiği bununla birlikte, aşağıda listelenen hususlara yönelik tedbirler alınmasının da değerlendirileceği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button