0

Avrupa Birliği Komisyonu Açık, Sürdürülebilir ve İddialı Ticaret Politikası Tebliği Yayınlandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Avrupa Birliği Komisyonun 18 Şubat 2021 tarihinde Açık, Sürdürülebilir ve İddialı Ticaret Politikası başlıklı Yeni Ticaret Politikası belgesini bir tebliğ yayınlandığını duyurdu.

Duyuruda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu: DTÖ’nün sürdürebilir kalkınmaya katkısını artıracak reformların, transatlantik işbirliğini göz önünde bulundurarak, hayata geçmesi için çaba gösterileceği ve DTÖ Temyiz Mekanizmasının reformu için çalışacağı bildirildi.

Yeşil dönüşümün ve sorumlu ve sürdürülebilir değer zincirlerinin desteklenmesi: Sürdürülebilirliği teşvik edecek girişimler DTÖ’ye taşınacak ve G20 ortaklarına yeşil mutabakat çerçevesinde işbirliğini kuvvetlendirme, G-20 ortaklarından karbon-nötr olma yönünde taahhütler alınması ve önümüzdeki dönemdeki anlaşmalarda Paris Anlaşmasına riayet edilmesini temel bir unsur haline getirme önerildi. AB yeşil dönüşüm çabalarını çok taraflı ve ikili platformlardaki girişimlerin yanı sıra sınırda karbon düzenlemesi gibi otonom araçların kullanımı yoluyla küresel çapta destekleyeceği ifade edildi. Ticaret anlaşmalarında yer alan sürdürülebilir kalkınma fasıllarının etkili bir şekilde uygulanması sağlanacak ve AB firmalarının değer zincirlerinde zorla çalıştırmanın yer almamasını sağlayacak uygulama mekanizmaların hayata geçirileceği belirtildi.

Dijital dönüşüm ve hizmet ticaretinin desteklenmesi: AB’nin veri koruma çerçevesi ile tam uyum içerisinde, yüksek düzeyde tüketici koruması sağlayan, dijital ticaret üzerine iddialı ve kapsamlı bir DTÖ anlaşması hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak ve benzer düşünen ortaklarla dijital ticaretle ilgili konularda daha yakın düzenleyici işbirliği yolları aranacağı bildirildi.

AB’nin düzenleyici etkisinin kuvvetlendirilmesi: Benzer düşünen ortaklarla AB’nin rekabetçiliği için düzenleyici işbirliği iyileştirilecek ve yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında daha yakın bir transatlantik işbirliği sağlanacağı bildirildi.

AB’nin komşuları, genişleme ülkeleri ve Afrika ile ortaklıklarının güçlendirilmesi: Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında daha yakın düzenleyici işbirliğine odaklanarak Avrupa’daki diğer ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkiler derinleştirilecek. Afrika Birliği ve üyeleriyle siyasi diyalog ve işbirliği iyileştirilecek, Afrika bölgesel ekonomik toplulukları ile olan anlaşmaların derinleştirilmesi sağlanacak ve Afrika ve Güney Komşularıyla sürdürebilir yatırım anlaşmaları hayata geçirilecek. Bu başlık atlında ayrıca “AB, doğru koşulların sağlanması koşulu ile İsviçre ve aynı zamanda Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin modernize edilmesini dört gözle beklemektedir. “ifadesi yer aldı.

AB’nin ticaret anlaşmalarının yürürlüğe konulması ve uygulanmasına odaklanması ile AB için rekabette eşit şartların sağlanması: Asya Pasifik ve Latin Amerika gibi anahtar büyüme bölgeleriyle müzakerelerin sonuçlandırılması ve bekleyen anlaşmaların onaylanması yollarıyla ile işbirliği kuvvetlendirileceği belirtildi. Avrupalı firmalar ve kişilerin adil olmayan ticari uygulamalardan korunması hedeflenirken, bu kapsamda AB’nin yeni araçları, Baş Ticaret İcra Yetkilisi gibi, kullanılacak; AB’nin ticaret anlaşmalarının etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması için ticaret ortaklarıyla uyuşmazlıklar için DTÖ ve ikili anlaşmazlıkların halline başvurulması öngörülürken, bunun mümkün olmadığı hallerde AB’nin üçüncü ülkelere karşı tek taraflı tedbirler uygulamasına imkân veren yeni Uygulama Yönetmeliğine başvurulacağı vurgulandı.

Tebliğe ve ekine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button