0

ATA Karnesinin Varıştan Önce Elektronik Beyanı

Bugün yayınlanan Resmi Gazete Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) yer aldı.

Değişiklikle Geçici İthalat Rejimi işlemlerinde beyan unsuru olarak kullanılan ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyaların gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilmesi sağlandı.

Yapılan değişiklikte söz konusu Tebliğ’in Eklerine EK 2 /A eklendi. EK 2/A ATA Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin yetki verilmesine ilişkin vekaletname (Power of Attorney) örneğini içeriyor.

Tebliğde ayrıca zaman içinde gerçekleşen yetki ve değişen kurum adlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button