0

Arjantin/ Cam Plakalar İthalatına Karşı Anti-Damping Önlemi Soruşturması

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB), “Arjantin/ Cam Plakalar İthalatına Karşı Anti-Damping Önlemi Soruşturması” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Arjantin tarafından Tayland ve ülkemiz menşeli “Cam Plakalar” (Arjantin tarife cetveline göre 7016.10.10 GTİP’li) ithalatına karşı 26 Şubat 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı anımsatıldı. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği tarafından, soruşturma süreci ve soru formlarının teslimine ilişkin ekli Nota iletilmiş olup, söz konusu Notada özetle;

• Soruşturma kapsamı soru formlarına https://www.argentina.gob.ar/cnce/cuestionarios adresinden ulaşılabileceği,
• Arjantin tarafınca tespit edilen Safranglass ve Fionart firmalarına ve soruşturmayla ilgili olabilecek diğer Türkiye ihracatçılarına soruşturma kapsamındaki soru formlarının ulaştırılmasının talep edildiği,
• Soru formlarına ilişkin cevapların ve diğer ilgili bilgilerin gizli olmayan versiyonlarının bir kopyası entradacnce@gmail.com adresine gönderilmek kaydıyla entradacnce@produccion.gob.ar adresine, gizlilik kaydıyla iletilecek cevap ve verilerin ise bir örneği entradacnceconfidencial@gmail.com adresine iletilmek kaydıyla entradacnceconfidencial@produccion.gob.ar adresine gönderilmesinin gerektiği,
• Soru formuna yönelik cevapların ve diğer iletilecek belgelerin tüm sayfalarının firma yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olması gerektiği,
• Sunulacak tüm dokümanların word ve excel formatında, Windows ortamında hazırlanmış olması gerektiği,
• Soru formlarının yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasının yasak olduğu,
• Gizli kalması talep edilen belgelerin sağ üst kısmına “Confidencial” kaşesinin vurulması ve yukarıda gizli belgelerin iletimi için belirtilen e-posta adresine iletilmesinin gerektiği, aksi takdirde soruşturmayı yürüten otoritenin gizliliğe ilişkin herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağı,
• Gizli olarak iletilen bilgilere ilişkin gizli olmayan özet bilgilerin hazırlanması gerektiği,
• Soru formlarına yönelik cevapların 7 Nisan 2021 tarihine kadar iletilmesi gerektiği, söz konusu süreye ilişkin süre uzatımı taleplerinin, süre bitiminden makul bir zaman önce soruşturma otoritesine iletilmesi halinde değerlendirileceği,
• Soruşturma süresince, iletilen bilgilere ilave bilgiler talep edilebileceği, 5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalandı.
• Öte yandan, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) belirlemeler yapılabileceği,
• Soruşturma kapsamında ilave bilgi taleplerinin javier.baez@cnce.gov.ar ve/veya natanel.contreras@cnce.gov.ar e-posta adreslerine iletilebileceği hususlarına yer verildi.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button