0

Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Genelgesinde Güncelleme Yapıldı

2021/35 sayılı Genelgede, 15 Kasım 2021 tarihli, 2021/31 sayılı Genelgenin 9’uncu maddesinden sonra gelmek üzere geçici bir madde eklendiği belirtildi.

Eklenen madde şöyle:

“Geçici Madde 1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemlerinde bu Genelgenin 4 üncü maddesinde bahsi geçen; “aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneğinin ibrazı” şartı uygulanmaz.”

İlgili Genelge için tıklayınız.

2021/31 sayılı Genelge için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button