0

Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Genelgesi’nde Değişiklik Yapıldı

2022/03 sayılı Genelge’de, 15 Kasım 2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Genelge’nin 3 ve 4 üncü maddelerinin değiştirildiği ve 8’inci maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Değiştirilen maddeler şu şekilde:

“3. İthale konu aracın çıkış/ihracat ülkesi ile ticaret yapılan ülke aynı olacaktır.

Bununla birlikte, araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın satışında üretici firma tarafından yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneği beyannameye eklenecektir.

Aracın satışında üretici firma tarafından yetki belgesi almış yurt dışı bayii tarafından düzenlenen satış faturasının onaylı örneğinin ibraz edilmesi halinde, makul şüphe durumları hariç olmak üzere distribütör üzerinden ayrıca kıymet konusunda bilgi istenilmeyecektir.”

“4. Mezkur yurt dışı bayii satış faturasının ibraz edilememesi halinde ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi istenilecektir. İthale konu aracın gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacaktır.”

Yürürlükten kaldırılan 8.madde şu şekilde:

“8. Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için her hâlükârda, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda bilgi istenilecek; distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor istenilecektir.”

İlgili Genelge için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button