0

Antrepoya Devredilen Eşya Kıymeti

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) muhatap “Antrepoda Devredilen Eşyanın Kıymeti” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 Maddesinin “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzenlemelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır…” hükminin amir olduğu anımsatıldı.

Bununla birlikte Gümrük Kanununun 65/1-a maddesi gereğince, gümrük idarelerinin, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebileceği ve beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak için beyan sahibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebileceği belirtildi.

Konu ile ilgili “Antrepo Bekleyen Eşyanın Devrinde Kıymet İhtilafı” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button