0

Antrepolarda Daha Önce Başlamış İşlemlere Ait Teminatların İadesinde Ceza Uygulanmayacak

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü “GY 496/2 Maddesi Kapsamında Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlemlere Ait Teminatların İadesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 15.01.2021/60660942 tarihli/sayılı yazıya atıfla, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca götürü teminat için verilecek yeni teminat mektubunun, Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi ve iadeye konu teminatın sadece götürü teminat verilecek antrepoya konu işlemleri kapsaması koşullarıyla antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların iade taleplerinin söz konusu Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 31.12.2020’den sonra karşılanabileceği ve BİLGE Sisteminde teminat türü değişikliklerinin ne şekilde yapılabileceği hususları bildirildi.

Bu çerçevede götürü teminat sistemine geçecek antrepolarla ilgili olarak antrepoda daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatların iade taleplerinin karşılanabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesine göre Ek-77/A’ya uygun verilen yeni teminat mektubunun, Gümrük Yönetmeliğinin 496/2 maddesi uyarınca Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri içermesi gerektiği ifade edildi.

Gümrük Yönetmeliğinin 496 ncı maddesi dikkate alınarak, belirtilen toplu teminatların yükümlülerine iade işlemlerle ilgili olarak Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre cezai işlem uygulanmaması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button