0

Ankara ve Mersin Gümrük Müdürlüğü Yeni Akreditasyon Sertifikaları Aldı

Duyuruda, laboratuvar akreditasyonunun teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade ettiği belirtilerek, laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemlerin uluslararası kriterlere göre düzenlendiği ve standartlaştırıldığı ifade edildi. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikaların uluslararası olarak kabul gördüğü iletildi. Bu durumun, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini, ilave deney ve analiz masraflarını azalttığı bildirildi.

Bu çerçevede, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara Laboratuvar Müdürlüğünün 22.01.2013 tarihinde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün, 08.09.2014 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite olduğu, TÜRKAK tarafından alınan “Akreditasyonun Sürdürülmesi ve Kapsam Değişikliğinin Kabulü” kararı ile, Ankara Laboratuvar Müdürlüğü TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 16 olan akredite metot sayısını 9 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 25 analiz metoduna, Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 8 olan akredite metot sayısını 6 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 14 analiz metoduna çıkarmış bulunduğu aktarıldı.

Ankara Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar şu şekilde:

-Gıda Laboratuvarında;
Yağlı Tohumlar ve Hayvan Yemleri; Protein Tayini, Yakma Metodu (Dumas Prensibi) (TS EN ISO 16634-1)
Tahıllar, Baklagiller ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri; Protein Tayini, Yakma Metodu (Dumas Prensibi ) (TS EN ISO 16634-2)
Hayvan yemleri; Nişasta Muhtevası Tayini Ewers Polarimetrik Metot (TS EN ISO 6493)
Meyve ve Sebze Mamülleri; Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini Refraktometrik Metot (TS 4890)

-Petrol Laboratuvarında;
Kömür ve Kok; Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi (ASTM D4239)

-Temel Kimya-Polimer Laboratuvarında;
Baz Yağlar, Madeni Yağlar; Kırma İndisi Tayini (TS 4368 ISO 5661)
Plastikler-HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen); Erime Sıcaklığının Belirlenmesi (TS EN ISO 11357-3 TS EN ISO 11357-1
Gübreler; Toplam Azot (N) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıkta (950° C ) Yakma Yöntemi (AOAC 993.13)

-Tekstil Laboratuvarında;
Tekstil; Kantitatif Kimyasal Analizler-Selüloz ve Polyester Liflerin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem) (TS EN ISO 1833-11)

Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar şu şekilde:

-Gıda Laboratuvarında;
Zeytinyağları; Serbest Yağ Asitleri Tayini,( Internal Olive Council COI/T.20/Doc.no 34)
Tereyağı; Rutubet Tayini (İşletme İçi Metot “T.10.A;Rev No:01” (TS 6209-1 EN ISO 3727-1 standardından modifiye edilmiştir.)

-Temel Kimya-Polimer Laboratuvarında;
Termoplastikler ve Poliolefin Borular, ekleme parçaları; Yoğunluk Tayini (TS EN ISO 1183-1 Metot A)
Termoplastikler ve Poliolefin Borular, ekleme parçaları; Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Erime Sıcaklığının Tayini (TS EN ISO 11357-3)

-Tekstil Laboratuvarında;
Tekstil; Kantitatif Kimyasal Lif Analizi, Poliamid ve Diğer Liflerin Karışımı, Formik Asit ile Analiz (TS EN ISO 1833-7)
Tekstil, Kumaşlar; Dokusuz (Nonwoven) Yüzeyler için Deney Metotları, Birim Alan Kütlesinin Tayini (TS EN 29073-1)

Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerinin akredite metot sayısını 2021 yılı Temmuz ayı itibarı ile 108 metoda çıkardığı, tüm laboratuvar müdürlüklerince akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmaların, aralıksız olarak sürdürülmeye devam ettiği vurgulandı.

Laboratuvarların akreditasyon sürecinde son durumları ise şu şekilde:

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ  Ankara  İzmir  Bursa*   Mersin İstanbul  Kocaeli  İskenderun  TOPLAM 
AKREDİTE METOT SAYISI  25  18  11  14  38  2  –  108

*Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün 14 olan akredite metot sayısı Laboratuvar Müdürlüğü binasının taşınması aşamasında 3 metodun akreditasyonunun askıya alınmasından dolayı 11 metoda düşerken, Ağustos ayı sonuna kadar askıya alınan metotların yeniden akredite edilerek bu sayının yeniden 14 metoda ulaşması öngörülüyor.

Related Posts

Call Now Button