0

Amme Alacakları Tecil Faiz Oranı Arttırıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:6 yer aldı.

Tebliğ ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Tecil” başlıklı 48 maddesine dayanılarak yıllık % 15 olarak uygulanan tecil faizi yıllık % 24 olmak üzere yeniden belirlendi.

Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%15) uygulanacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button