0

Almanya Menşeli Dijital Baskı Folyosu İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/22) yer aldı.

Tebliğ yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3919.90.80.30 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları” ithalatına yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesini amaçlıyor.

Maddi Zarar/Maddi Zarar Tehdidi ve Nedensellik İddiası
Soruşturma konusu ürünün 2020 yılı öncesinde sınıflandırıldığı GTİP’in (3919.90.80.30.00) çok farklı ürünleri içerdiği ve 2020 yılında ithalatın büyük çapta ürün GTİP’i (3919.90.80.30.11) yerine farklı bir GTİP’ten (3919.90.80.30.19) gerçekleştiği anlaşıldığı belirtildi. Zarar incelemesinde esas alınan ithalat verileri Bakanlık istatistik veri tabanında Bakanlık tarafından yapılan ayrıştırma çalışması ile tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Almanya menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı 2018-2020 döneminde mutlak ve nispi olarak artış gösterdiği bildirildi.
Almanya menşeli ithalatın, yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı tespit edildi. Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; yurt içi satış birim fiyatlarındaki artışın birim maliyetlerindeki artışın altında kalması neticesinde, karlılığının 2020 yılı içinde fiili zarara döndüğü, neticede buna bağlı ekonomik göstergelerinde de bozulmalar yaşandığı vurgulandı.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalat verileri esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Almanya menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı ve söz ürünlere yönelik olarak damping soruşturması açıldığı belirtildi.

Resmi Gazete tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button