0

Aerosol Kaplar Yönetmeliği Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Aerosol Kaplar Yönetmeliği (75/324/AT) yer aldı.

Yönetmelikle aerosol kapların, temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini, piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Bu yönetmelik, Avrupa Birliğinin 75/324/AET sayılı “Aerosol Kapları ile İlgili Üye Devletlerin Mevzuatının Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi” ile bu direktifi tadil eden 94/1/AT, 2008/47/AT, (AT) No. 219/2009, 2013/10/AB ve 2016/2037/AB sayılı direktifler esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanıyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button