0

AB’ye Fındık İhracatında Aflatoksin Analiz Raporu

Yazıda, Türk fındığının da dahil olduğu bazı ürünlerin Avrupa Birliği’ne (AB) ithalatına ilişkin kurallar 2019/1793 Sayılı AB Uygulama Tüzüğü ile düzenlenmekte olduğu, söz konusu Tüzüğün Ek-2’sinde (Annex 2) yer almakta olan Türk fındığının AB’ye ithalatı için, Türkiye otoriteleri tarafından hazırlanmış aflatoksin analiz raporu ve resmi model sertifikanın ihraç partisine eşlik etmesi zorunluluğu bulunduğu anımsatıldı.

Yazının devamında konuyla ilgili olarak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden 30/04/2021 tarih 63695292 sayılı yazısına atıfla;

15 Nisan 2021 tarihli ve L-129 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile, 2019/1793 Sayılı AB Uygulama Tüzüğünde yapılan değişiklikler çerçevesinde, yüzde 5 kontrol sıklığı aynı kalmak suretiyle Türk fındığının Tüzüğün EK 2’sinden (Annex 2) EK 1’ine (Annex 1) alındığı ve söz konusu değişikliğin 5 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bu bağlamda, ilgili değişikliğin yürürlüğe gireceği 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilecek fındık ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından aflatoksin analiz raporu ve resmi model sertifika düzenlenmesi zorunluluğu bulunmayacağı ve ilgili ürünlerin sadece, AB’ye girişte kimlik ve fiziksel kontrole (numune alma ve laboratuvar analizleri dahil) tabi olacağı bildirildi.

Related Posts

Call Now Button