0

ABD ve Almanya Menşeli Polivinil Klorüre Uygulanacak Anti-Damping Vergisi Belli Oldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/29) yer aldı.

Tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ithalatına yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Söz konusu soruşturma neticesinde 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/24) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin uygulanmasının devam edilmesine karar verildi. Uygulanacak önlemler şu şekilde;

3904.10.00.00.19 GTİP’te bulunan “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” isimli eşyanın ABD ve Almanya için eşyanın CIF Bedelinin % 7,93’ü oranında Dampinge Karşı Önlem uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ Eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button