0

ABD Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha İçin NGGS Başlattı

Yazıda; Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.90, 7210.70, 7210.90, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 7211.90, 7212.40, 7212.50, 7214.10, 7214.30, 7214.91 7225.11, 7225.19, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.20, 7226.91 ve 7226.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye menşeli “Karbon ve Alaşımlı Çelikten Levha” ithalatına karşı anti-damping önlemi uygulandığı belirtildi.

Bununla birlikte ABD’nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyetinin iki ayrı kurum tarafından incelendiğine dikkat çekilerek, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bu çerçevede, adı geçen ABD’li kurumlar tarafından 1 Aralık 2021 tarihli ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanan bildirimlerle; söz konusu ürün grubu ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemine yönelik bir nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Yazıda devamla bahse konu açılış bildirimlerinden anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların “yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verildiği aktarıldı. Söz konusu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanı sıra; soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerekiyor.

İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda; ABD otoritelerince “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebiliyor.

Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda; Söz konusu otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını “mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almakta.

Bu itibarla, dampingin mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA’nın yürütececeği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Aralık 2021) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerektiği bildirildi.

Taraf olunmasın müteakip ilgili tarafların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren 30 gün içerisinde ABD’nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerekmekte. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 adresinden ulaşılabiliyor.
Bununla birlikte, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC’nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Aralık 2021) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 3 Ocak 2022 tarihine kadar Resmî Gazetede yer alan soruları cevaplayarak ITC’ye iletmeleri gerektiği belirtildi.

ITA 2 – ITC Açılış Bildirimi için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat