0

ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Kararı

Duyuruda, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yazısına atıfla, Türkiye’nin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu’nun 301’inci bölümü (Section 301) kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan raporla farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik yüzde 25’e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulmasının önerildiği ve akabinde USTR tarafından başlatılan kamu istişare süreci kapsamında, tarafların yazılı görüşlerinin USTR’a iletilip, 7 Mayıs 2021 tarihinde münhasıran Türkiye menşeli ürünlere karşı açıklanan tedbirlere dair bir “Kamu Dinleme Toplantısı” gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yazının devamında, soruşturmaya ilişkin danışma süreçlerini tamamlamasının ardından, soruşturmanın başlatılmasından günümüze kadar geçen 12 ay süre içerisinde USTR’ın bir karar almasını zorunlu kılan 301. Bölüm Mevzuatına atıfla, 2 Haziran 2021 tarihinde nihai kararın açıklandığı, bahse konu karar ile Türkiye menşeli 32 ürüne yönelik olarak yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Diğer taraftan, yayımlanan kararda USTR, ek gümrük vergilerinin uygulanmasını, konuya ilişkin OECD ve G20 nezdinde devam eden müzakerelerde olumlu aşama kaydedilmesine imkân tanımak amacıyla 180 güne kadar (29 Kasım 2021 tarihine kadar) askıya alındığı ve Kararda, DHV’ye yönelik ikili ve çok taraflı müzakerelerde yaşanacak gelişmelere göre değişiklik yapma ve/veya yürürlük tarihini değiştirme hakkının saklı tutulduğu bildirildi.

Yazıda son olarak 32 ürünün tamamının 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan 45 ürünlük listede yer aldığı, 32 üründe ABD’nin Türkiye’den ithalatının 2019 yılında 310,7 milyon dolar; 2020 yılında ise 428,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Uygulanması halinde, önleme konu 32 üründe Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik 107,2 milyon dolar ek vergi yükü oluşmasının ve toplam vergi yükünün 127,8 milyon dolara yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi. 45 ürünlük tavsiye kararında yer almasına rağmen nihai kararda yer almayan 13 üründe ABD’nin Türkiye’den 2020 yılında ithalatının 82,5 milyon dolar olduğu, söz konusu 13 ürünün 6’sını halı ürünlerinin; 1’ini perdelerin, 3’ünü seramik ve karoların, 3’ünü ise mücevherat ürünlerinin oluşturduğu ve önleme konu edilen 8’li GTİP bazında 32 üründe ABD’nin dünyadan ve Türkiye’den ithalat verilerini içeren tabloların sunulduğu bildirildi.

İlgili “8’li GTİP Bazında 32 Üründe ABD’nin Dünyadan ve Türkiye’den İthalat Verileri” için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button