0

AB ve Güney Kore Menşeli Sıcak Haddelenmiş Yassı Çeliğe Damping Soruşturması Açıldı

9 Ocak Cumartesi yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yer aldı.

Tebliğ ile yerli üreticiler ve tarafından desteklenen ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan başvuruya istinaden damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Soruşturma konusu ürün, 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” olarak ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucunda damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığı belirtildi. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile AB ve Güney Kore menşeli “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürününe yönelik olarak damping soruşturması açıldı.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button