0

AB ve FAO’dan Gıda Sistemlerinin Dönüştürülmesinden Ortak Karar

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), tarımsal gıda sistemlerini daha kapsayıcı, verimli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale dönüştürmeye yönelik ortak çabaları artırma konusunda anlaştı.

FAO Genel Direktörü QU Dongyu ve AB Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Komisyon Üyesi Jutta Urpilainen, Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides ve Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski, 2021 AB-FAO Stratejik Diyaloğu’nun açılışında konuştular.

Açlıkla ve her türlü yetersiz beslenme ile mücadele, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruma ihtiyacı ile salgınların önlenmesi için gıda güvenliği ve Tek Sağlık yaklaşımının önemi ile ilgili küresel zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Komisyon Üyesi Jutta Urpilainen, “Küresel COVID-19 salgını bağlamında, giderek daha fazla insan artan gıda güvensizliği ile karşı karşıyayız. Bu karmaşık bir konudur ve temel nedenleri ortadan kaldırmak için dünya sahnesinde çalışmaya devam edeceğiz. FAO ile uzun süredir devam eden ortaklığımız, küresel zorlukları ele almamıza yardımcı olmak için kritik önem taşıyor. Tarım, balıkçılık, ormancılık, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği, gıda krizleri ve gıda güvenliği konularında sürekli yakın işbirliğimizi memnuniyetle karşılıyorum”

Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides şunları söyledi: “Yeşil Anlaşmanın merkezinde yer alan Çiftlikten Çatala Stratejisi, gıda üretme, dağıtma ve tüketme şeklimizi dönüştürmek için stratejik bir vizyon belirliyor. Gıda sistemlerimizi sürdürülebilir kılması kapsamında, FAO, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için uluslararası çalışmalarda öncü bir role sahip olacaktır. Ortak önceliklerimiz arasında antimikrobiyal dirence karşı mücadele, çevreye saygılı tarım sistemlerinin teşvik edilmesi ve gıda kaybının ve israfının önlenmesi yer alıyor.”

Related Posts

Call Now Button